Wat kost een jaar Tortels?

Hier proberen we in kaart te brengen wat het kost om bij de scouts te komen en te zijn.

Hetuniformbestaat uit het blauwe uniformhemd, torteldas, donkerblauwe broek, grijze kousen en bottinen. Dat is allemaal prima speelkledij. Daarvan is enkel het hemd en de das een verplichte aankoop als je dochter/zoon na enkele proefvergaderingen beslist om verder naar onze wekelijkse vergaderingen te blijven komen. Voor de overige kledij kan je zelf zorgen maar die is eveneens te verkrijgen in ons winkeltje:

 • Hemd: € 35
 • Rode Torteltrui: € 20
 • Rode Tortel T-shirt: € 10
 • Afritsbare blauwe broek: €40
 • Das: €5
 • Dasring: €3,5
 • Badges: €1

Voor de jaarlijkse paaskampen en grote kampen betaal je respectievelijk € 90 en € 155. Bevers betalen voor het groot kamp slechts € 85. Het (Hulp)Nestleiders-, (Assistent)Patrouilleleiders-, Givers- en Seniorsweekend kost € 45.

Heel wat mutualiteiten betalen een deel van deze kosten terug. Ook de overheid doet via fiscale maatregelen zijn duit in het zakje. Meer info daarover vind je op deze pagina.


Tussenkomsten voor kampen

Belangrijk: voor alle vragen hierover: contacteereenheidsleiding@tortels.be.

Omdat we vinden dat scouting voor iedereen moet zijn, proberen wij het scoutsjaar zo goedkoop mogelijk te houden. Toch blijven kampen een hele hoop geld kosten. Gelukkig dragen de overheid en de mutualiteiten nu meer en meer bij in de kosten voor jeugdkampen. Hieronder vind je een overzichtje van de mogelijkheden om de kampen een stukje goedkoper te maken.


Fiscale aftrekbaarheid van kampen
Even toelichten

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de fiscale aftrek van de opvang van 3 tot 12-jarigen in Vlaanderen wil verruimen. Via dit besluit wordt ook opvang in “jeugdwerkinitiatieven”, zoals de scouts, fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

Concreet betekent dit dat de uitgaven die ouders in 2010 doen voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar door de scouts, in aanmerking komen voor fiscale aftrek.
Deze kosten kunnen dus al worden vermeld op de belastingsbrief van 2011. Voorwaarde is wel dat die opvang doorgaat in de vakantieperiodes, dus bij ons kan enkel de kostprijs van weekends, het paaskamp en het grootkamp in aanmerking komen voor fiscale aftrek.


Hoeveel is aftrekbaar en voor wie?

De kosten die jullie maken om uw scoutske op kamp te laten gaan zijn voor 100% aftrekbaar. Dit wil zeggen dat dit bedrag wordt verminderd van de belastbare basis waarop jullie belastingen moeten bepalen. Die 100% aftrekbaarheid is echter wel aan enkele beperkingen gebonden.

Ten eerste geldt die fiscale aftrekbaarheid slecht voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het kamp doorgaat. Indien je kind jarig is tijdens het kamp, dan kunnen enkel die dagen van het kamp in aftrek worden gebracht waarop het kind nog geen 12 jaar is.

Ten tweede is er door de fiscus een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag en per kind vastgelegd.Hieronder nog enkele voorbeeldjes ter verduidelijking:

 • Een welpje van 10 jaar ging mee van 17 tot 27 juli 2005 op grootkamp te Chantemelle. De kostprijs voor dit kamp bedroeg 125 euro. In totaal ging dat welpje dus 11 dagen op kamp. Hierdoor hebben zijn ouders recht op een maximale aftrek van 11 x €11,20 = 123,20 euro en niet voor het volledige bedrag van 125 euro.
 • Een JVG wordt op 20 juli 2005, dus tijdens dat zelfde grootkamp, 12 jaar. De ouders hebben dan recht op een aftrek van 4 x €11,20 =44,80 euro. Namelijk 11,20 euro/dag voor de periode dat de JVG geen 12 jaar was.


Praktisch

Om de kosten van het kamp te kunnen aftrekken, moeten de ouders over een“attest”beschikken die ze moeten meesturen met hun belastingsbrief ter bewijs. Zo een attest moet worden aangevraagd aan de eenheidsleiding.

Een dergelijk attest omvat twee luiken:

 • In heteerste luikgeeft de gemeentelijke jeugddienst de bevestiging dat het de scoutsgroep FOS 204e De Tortels erkend als jeugdbeweging op basis van het decreet van 14 februari 2003.
 • Hettweede luikmoet worden ingevuld door de eenheidsleiding zelf en dit per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:
  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind
  • de periode van het scoutskamp of het scoutsweekend
  • het aantal dagen dat het kind meeging op kamp
  • het dagtarief
  • het totaal ontvangen bedrag

Het is wel nodig dat je als ouder per kamp en per kind een attest aanvraagt bij de eenheidsleiding!


Samengevat

De ouders kunnen dus per kind en per kamp aan de eenheidsleiding een attest vragen. Dit attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken. De attesten worden telkens rond de maand mei bezorgd zijn aan de betrokken ouders.

Meer info is er nog te vinden op de site van de Vlaamse Overheid.

Als bovenstaande link niet werkt ga je naarwww.vlaanderen.be/jeugd> Jeugdbeleid > Fiscale aftrek jeugdwerk

MutualiteitenChristelijke mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen. Ook voor de scoutskampen kan je hier een bijdrage vinden.

Voor meer informatie: ga naarwww.cm.be> Diensten en -voordelen > Kies Vakantie en vrije tijd > bij “vrije tijd” kies je jeugdvereneging> onderaan vind je het formulier voor de aanvraag. Je kan dit formulier ook in je CM-kantoor afhalen ofhier downloaden.

Liberale Mutualiteit

De LMvlg biedt hun leden een bijdrage voor jeugd- en scoutskampen. Informatie vind jehier
of je gaat naarwww.liberalemutualiteit.be > Oost-Vlaanderen > Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest > Jonge Gezinnen > Tussenkomsten voor jeugd- en scoutskampen.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ501)

Het OZ betaalt een deel van de kosten van kampen met een jeugdbeweging.
Info vind jehier
of je gaat naarwww.oz.be> Vakantie > Voordelen> jeugdbewegingskampen.
Je vraagt een bewijsje aan ons, geeft dat af in je OZ-kantoor en het is in orde.

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena betaalt jaarlijks €40 terug voor kampen.Hiervind je meer info. Je kan ook naarhttp://www.partena-ziekenfonds.be> ziekenfonds-en-voordelen > voordelen-en-terugbetalingen> kampen-en-meerdaagse-activiteiten

Neutraal Ziekenfonds

Ook het neutraal ziekenfonds steunt jongeren om op kamp te gaan.Hiervind je wat meer info. Of ga naarwww.vnz.be> voordelen-terugbetalingen> kampvergoeding.
Je kan het formulier direct zien viadeze link.

Socialistische Ziekenfondsen

De Bond Moyson voorziet, onder voorwaarden, een jaarlijkse tegemoetkoming van € 15 voor jeugdkampen.Hiervind je wat meer info. Of ga naarhttp://www.bondmoyson.be> ovl > voordelen-advies> terugbetalingen-ledenvoordelen > terugbetalingen-voordelen > vrije-tijd > jongerenvoordeel > speelplein en vakanties.

Hulpkas voor Ziekte- en Invadiliteitsverzekering (HZIV)

De hulpkas komt niet tussen bij jeugdkampen.